Du er her:

Nyttige linker

Her finner du linker til nettsteder som man av ulike grunner trenger å oppsøke.

 

reg
Utenriksdepartementets reiseinformasjon

 

Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

 


bk
Eldrerådet, Bodø kommune:
Det kommunale eldreråd er et rådgivende utvalg for kommunen. Eldrerådet skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen, de har rett til å gi uttalelse til disse, og kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

https://bodo.kommune.no/politikk/eldreraad/


ai
Altinn
 er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre. Selvangivelsen (både for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte tjenesten i Altinn.


 

nn
Norge.no
 «din vegviser i det offentlige», skal gjøre det lett å finne fram til informasjon og tjenester fra det offentlige. Det offentlige omfatter statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Ansvaret for Norge.no ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) . Direktoratet er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.


hn
Informasjonen på 
helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente – ring legevaktnummer 116 117.


nav

Hovudmåla til NAV er
– fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad
– ein velfungerande arbeidsmarknad
– rett teneste og stønad til rett tid
– god service tilpasset brukaren sine føresetnader og behov
– ein heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning


pf Pensjonistforbundet

 


 

sn

 

Seniornett Norge er en frivillig organisasjon og har siden starten i 1997 jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.