Du er her:

articleimage

Pensjonistuniversitetet

Annenhver tirsdag kl 11 er det spennende og interessante foredrag.

Ideen til denne "bevegelsen" oppstod i Frankrike i 1972.

Man fant ut at levetid og stadig lavere pensjonsalder ga mennesket en 3. alder. Man så behov for å fylle denne 3. alder med noe meningsfylt som gir bedre livskvalitet gejnnom læring på eldres egne premisser. I Norge har vi mange Pensjonistuniversiteter, og i bodø driver vi stort sett etter samme modell som de øvrige steder i landet.

Pensjonistuniversitetet i Bodø, etabler 24. oktober 1996, er en ideel og upolitisk organisasjon som har som formål å bidra til et bedre samfunn for eldregenerasjonen.

Nord Universiitet er en viktig samarbeispartner, Bodø kommune gir oss økonomisk støtte, og vi har et godt samarbeid med kommunens kulturkontor.

Pensjonistuniversitetet er opptatt av å gi muligheter for selvutfoldelse og utvikling av eget potensiale. Dette kan gjøre livssituasjonen rikere og mer givende.

Styret i Bodø Pensjonistuniversitet 2020 er:

Torill Lund (Styreleder)
Per Munkerud
Jorulf Haugsen
Arthur Mo
Kjellrun Trohau

Kontakt: 906 65 423/ 952 04 807

 

pu

pu