Du er her:

Utleieregler

Priser ligger under hvert enkelt møterom, se meny til venstre


 

Leie av lokaler på Tusenhjemmet aktivitetssenter kveld / helg.

Leietaker er selv ansvarlig for å kvittere ut nøkler slik at de får adgang til lokaler, dette må skje hverdager mellom kl 0800 og kl 1530. De må også orientere seg om rutiner for låsing og alarm. Nøkler returneres første hverdag etter leie.

Leietaker er ansvarlig for å lese manuale som tilhører rommet som leies, skal til en vær tid ligge på rom. Innhoder wi-fi nettverk som kan benyttes.

Alarmprossedyrer og runter er synlig for alle leietakere og ansatte i Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter. Spør dersom noe er uklart. Utløsning av alarm dekkes av ansvarlig.

Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt annonsering av eget arrangement.

Leietaker er ansvarlig for å overholde vanlige husregler. Fra kl 23.00 forventes det at leietaker påser at naboer ikke blir sjenert av støy, høy musikk og lignende. 

Leietaker står ansvarlig for skader på inventar og utstyr, samt utleielokaler voldt av leietaker eller leietakers gjester.

Utleier må ta forbehold og kan ikke stå økonomisk ansvarlig der bygningen / lokalet blir skadet med det resultat at utleiearealet ikke kan leies ut til avtalt tid.

Tusenhjemmet Bodø AS har ikke tilbud om utleie av kjøkken, kjøkkenutstyr og kjølemuligheter dersom dette ikke er avtalt på forhånd. Da gjelder andre avtaler og regler

Avtale direkte med Kulturkafeen telefon: 482 76 578      

Leietakere som har rabatt på arealleie skal rydde og møblere etter standard oppsett etter bruk. Se brukermanual som ligger i hvert areal.