Du er her:

articleimage

Kurs i data/ nettbrett/ smarttelefon

Kunne du tenke deg å lære litt mer om data, nettbrett eller smarttelefon? Eller kanskje alle disse?

Du kan du også!
Er du nybegynner og nysgjerrig på nettbrett eller smarttelefon? Har du lyst til å delta på gratis minikurs? Eller trenger du et pc-kurs som går over flere dager? Mulighetene er mange!

Pensjonistforbundet i Bodø er svært fornøyd med å ha fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til «Utvikling og utprøving av teknologisk verktøy for å mobiliserer mot ensomhet». Vi vet med sikkerhet at papiret forsvinner, at livslang læring er viktig og at mestring gir livsglede. Mestring av digitale verktøy gir også en god plattform for å opprettholde sosialt nettverk og kunne ta i bruk ny velferdsteknologi.

Nå har vi satt i gang prosjektet «Du kan du også» og jobber aktivt for at ulike digitale kurs nå utvikles, blir kjent og - ikke minst - anerkjent hos den eldre del av befolkningen. Deltakerne skal ønske å delta på kurset, og de skal ha det gøy mens det pågår. Dette er et viktig og riktig virkemiddel for en trygg og aktiv alderdom med det målet at eldre skal kunne bo lengre hjemme.

Det er pr dags dato ikke satt noen dato for nytt kurs. Vi tar imot henvendelser og setter opp kurs etter behov.

 

Ta kontakt på tlf: 450 28 134 eller send en epost til: cecilie.haugseth@tusenhjemmet.no ved interesse